Βρισκόμαστε στο Ινστιτούτο Ερευνών Αισθητηριακής Αντίληψης “ΕΝΩΥΠΕΝΩ”.

Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων έχουν συγκεντρωθεί στην αίθουσα συμβουλίων, με σκοπό να συζητήσουν για ένα πρωτοποριακό κοινωνικό πείραμα με την ονομασία “Έτσι κι Αλλιώς”, που πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Το πείραμα αυτό, πραγματεύεται τη σχέση της αντίληψης του σύγχρονου ανθρώπου μέσω των 5 αισθήσεων του, καθώς τα περισσότερα πράγματα στη ζωή έχουν διαφορετική οπτική.

Οι επιστήμονες του πειράματος προσκαλούν ένα δείγμα ατόμων, δηλαδή Οδηγούς του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, να πάρει μέρος σε αυτό.

Σε ποιο συμπέρασμα θα καταλήξουν τελικά και τι θα ανακαλύψουν οι συμμετέχοντες για τον εαυτό τους και τους άλλους;Copyright © ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ 2021-2022